Indeklima

Hvordan er luftkvaliteten på din vej

Hvordan er luftkvaliteten på din vej
Har du overvejet hvordan luftkvaliteten er i dit boligkvarter? DCE – National Center for Miljø og Energi ved Århus Universitet har gjort det muligt for dig at slå luftkvaliteten på din vej op.


Det er svært at forholde sig til noget man ikke kan se. Når du så heller ikke direkte oplever gener og sygdom, kan det være svært at tror at noget i vores danske luft vil kunne skade os. Men for en større gruppe danskere er der noget der bekymrer. De synes at have flere sygedage – med luftvejs relaterede sygdomme især. De lugter naboens brændeovn i deres stuer og når de går tur med hunden. De undrer sig over mængden af støv i vindueskarmen mens de kigger ud på trafikken foran deres hus. De tænker hvad med alt det “støv” jeg ikke kan se? Kan jeg blive syg af dårlig luftkvalitet i mit hjem?

Du har grund til bekymring men heldigvis også mulighed for at gøre noget

Hvis du bor i et nyere hus har du med stor sandsynlighed et ventilationsanlæg. I dette har du mulighed for at indsætte et bedre filter. Dette filter vil kunne tage en stor del af partiklerne og gøre dit hjem trygt og rent. Det kan være afgørende for dit helbred.

Er din luftkvalitet særlig udsat? – Slå din vej op

Er du en af de mange tusinde danskere, der bor ved en lokal forureningskilde? Bor du for eksempel i nærheden af veje med meget trafik? eller har du en nabo der flittigt fyrer i brændeovnen?

Hvis du er nysgerrig på hvordan luftkvaliteten er netop der hvor du bor har DCE – National Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet udarbejdet et digitalt Danmarkskort over luftforureningen. Kortet viser beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2012 af NO2 (kvælstofdioxid) og luftbårne partikler angivet ved PM10 og PM2.5 og pr. kubikmeter. Det er især de små partikler PM2.5 der mistænkes for at volde mest skade på helbredet.

Tjek luftkvaliteten her

Billedet der er vist her viser antallet af partikler under 2,5 PM pr. m3 – rød indikerer en helbredsmæssig risiko. Området er Damhussøen i København.


NB: Vi gør opmærksom på at det digitale Danmarkskort desværre ikke kan bruges fra mobil og beklager ulejligheden.


Hvis du bor i et udsat område kan du med stor fordel anskaffe dig et bedre filter til dit ventilationssystem. Men selv hvis din vej ikke er særlig udsat, ifølge kortet, er der stadig en mulighed for at luftkvaliteten er ringe. F.eks. hvis din nabo fyrer forkert og ofte i sin brændeovn.

Er du i tvivl og vil du være på den sikre side?

Det er frustrerende og meget uheldigt når din nabo ikke har forståelse for situationen med en brændeovn der partikel forurener din luft. Du kan heller ikke fjerne trafikken. Men du kan vælge et bedre filter til dit ventilationsanlæg og fjerne op til 95% af visse skadelige partikler. SafeAir filtre kan hjælpe mod netop dette.

Filterhuset hjælper gerne med råd og vejledning til netop dit anlæg. Du kan kontakte os på info@filterhuset.dk eller ringe til os på tlf. +45 69 13 22 66.

Læs næste

Få et sundt indeklima i din bolig
Hvad er partikelforurening, og hvad gør det ved dit helbred?