Brændeovn

Over 2000 danskere dør hvert år af bilos og røg fra brændeovne

Over 2000 danskere dør hvert år af bilos og røg fra brændeovne

Vi bliver forurenet af luften i vores eget hjem. Hvert år er skadelige luftpartikler skyld i for tidlige dødsfald. Med et finere filter i anlægget kan du sikre et godt og sundt indeklima for dig og din familie.

Vi lufter ud for at få frisk luft ind i hjemmet – eller vi sætter vores lid til, at ventilationsanlægget klarer opgaven for os. Men faktisk kan vi risikere at få forurenet luft ind i hjemmet, når vi lufter ud. Især hvis vi bor i byen eller i et område med mange brændeovne. Det kan have alvorlige konsekvenser for dig og din families sundhed.

Et studie fra Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet har vist, at der er tydelig sammenhæng mellem luftforurening og hjertekarsygdomme. Derfor arbejder Filterhuset hele tiden på at udvikle nye og mere effektive filtre til dit hjem.

Giver betændelse og åreforkalkning

Når vi indånder luft, trækker vi en mængde af sundhedsskadelige partikler og gasser med ned i vores lunger, hvis luften omkring os er forurenet. Afhængigt af hvilke type og især størrelsen på partiklerne, kan de trænge ind kroppen og volde skade. Hjertet kan for eksempel blive belastet ved betændelse, øget åreforkalkning, hjertedysfunktion og et højere blodtryk. Herved skaber partikelforureningen en øget risiko for de klassiske hjertekarsygdomme, som man også kender i forbindelse med rygning. Udover de mange dødsfald er der også en del mennesker, der har været udsat for partikler og gasser igennem kortere eller længere tid, som påvirkes af luftvejsinfektioner som influenza, bronkitis og forkølelse.

Trafik og brændeovne påvirker dit helbred mest

Det er især partikler fra trafik og brændeovne, der er de store syndere ift. luftforurening. Derfor er du særligt udsat, hvis du bor i en større by som for eksempel København eller andre stærkt trafikerede steder. Ligesom du også er særligt udsat, hvis du bor i et kvarter, hvor mange fyrer med brændeovn. Studiet fra Institut for Folkesundhed anbefaler, at du undgår at blive udsat for luftforureningen, men det kan være svært, når forureningen ender i din egen stue. 

Sådan sikrer du dit hjem

Med et ventilationssystem har du mulighed for at stoppe en stor del af de skadelige partikler, inden de kommer ind i din bolig. Ved at investere i et finere filter, kan du forhindre helt op til 95% af de skadelige partikler i at trænge ind i dit hjem.

Filterhuset har gennem flere år arbejdet for at sikre et sundt og godt indeklima ved at udvikle kvalitetsfiltre. Vi interesserer os for dit indeklima. Dit ventilationsanlæg er fra producentens side oftest udstyret med et Standardfilter af typen grovfilter G4. Dette filter opfylder anlæggets minimumskrav og er der for at holde anlægget fri for grovere støv. Med andre ord fanger det kun 11% af de skadelige mikropartikler.

Til sammenligning fjerner vores SafeAir-filter 63% af de allermindste partikler. Det er vigtigt at forstå, at vi er nede i en partikelstørrelse, der er så små, at det er umuligt at fjerne 100% af partiklerne, uden at man går på kompromis med luftgennemstrømningen igennem filteret. Den reducerede mængde af finpartikler vil betyde, at du og din familie, har mindre risiko for at udvikle sygdomme.


Forstå forskellen mellem de forskellige filtertyper, og find ud af hvilke der er kan fjerne eventuelle lugtgener fra brændeovne og de mange små partikler der findes i luften. Se videoen ovenfor.

 

Filterguiden
Find filtre til dit ventilationsanlæg her

Kilder:
Institut for folkesundhed

Læs næste

Er brændeovnen skadelig for dit helbred
Få et sundt indeklima i din bolig