Dit helbred

Kan luftforurening give kræft?

Kan luftforurening give kræft?
Luftforurening fra både udendørs og indendørs kilder øger risikoen for lungekræft og blærekræft hos mænd og kvinder i hele Danmark. En øget luftforurening kan desuden øge risikoen for hjertekarsygdomme og astma.


Hvilken luftforurening er skyld i kræft?

Der findes flere kilder til luftforurening. Det er derfor ikke nemt at sætte finger på én bestemt ting, der øger risikoen for kræft. Det er heller ikke altid, at du kan se eller lugte, når luften omkring dig er forurenet.

The International Agency for Research on Cancer (IARC) har klassificeret luftforurening som en af de største årsager til lungekræft og blærekræft. Luftforurening deles op i udendørs og indendørs forurening.​


Udendørs luftforurening kan blandt andet være:
 • Røg fra brændeovne
 • Industri
 • Trafikerede veje
 • Dieselbiler

Indendørs luftforurening kan blandt andet være:
 • Rygning
 • Stearinlys
 • Brændeovne
 • Madlavning


De ultrafine partikler er de farligste for dig

Der findes mange partikler i luften, men det er især de ultrafine partikler, som bliver udledt fra f.eks. dieselbiler, brændeovne, stearinlys og trafikerede veje, der er værst for dig. Disse ultrafine partikler kan bevæge sig helt ind og sætte sig i luftvejene, hvor de kan give store gener og i værste tilfælde øge risikoen for lungekræft. De ultrafine partikler er farlige for alle, men de er særligt farlige for børn.

De ultrafine partikler er dem, der måles fra 0,75 til 1,0 µm. Det vil altså sige, at partiklerne er så små, at de ikke kan ses med det blotte øje. Og modsat de grove partikler, der bliver taget af kroppens egne forsvarsmekanismer (f.eks. øjenvipper, næsehår og lignende), er de ultrafine partikler så små, at de slipper fordi og kan komme ind i dine luftveje eller blodbaner.

Forskning har fundet, at jo mere luftforurening – også kaldet svævestøv – der er i luften, jo større er risikoen for lungekræft hos befolkningen. EU har derfor sat en grænseværdi for, hvor meget luftforurening, der må være per kubikmeter. Grænseværdien ligger på 25 mikrogram for de ultrafine partikler.


Sådan begrænser du luftforureningen

Selvom du ikke kan undgå forurenet luft, kan du begrænse kontakten ved blandt andet at:

 • Cykle, gå eller løbe på mindre trafikerede veje. Du skal faktisk ikke langt væk fra de store veje, før luften bliver betydeligt renere og mere sikker.
 • Det kan være svært at sikre sig mod luftforureningen udenfor, men du kan heldigvis sikre dig mere eller mindre indenfor. Dette kan du blandt andet gøre ved at lade udluftningen ske mekanisk – altså ved hjælp af ventilation og ved at montere et finere filter i dit anlæg, for dermed at filtrere de skadelige, ultrafine partikler fra.
 • Er du usikker på om din bolig stadig har høj luftforurening kan du altid placere en partikeltæller i din bolig. Denne vil fortælle dig, når niveauet af forurening er for højt, så du kan sørge for igen at gøre din bolig til en sikker zone.
 • Der udover bør du også skifte til LED-lys og ryge udenfor, så du på den måde sikrer, at luften i din bolig ikke bliver unødigt forurenet.

 

Skrevet af: Marie.

Kilder:
https://www.cancer.dk/hjaelp
https://videnskab.dk/krop
https://envs.au.dk

Læs næste

Hvordan er indeklimaet i institutionerne?
Bæredygtig plast – fra plastaffald til nye filtre