Indeklima

Hvordan er indeklimaet i institutionerne?

Hvordan er indeklimaet i institutionerne?
Husker du sidste gang du hentede dit barn, der var helt træt og uoplagt? Har du nogensinde tænkt over hvor vidt indeklimaet i dit barns institution, kan påvirke deres overskud og indlærings evner?


De seneste år har der været stor fokus på indeklimaet i hjemmet, men et sted hvor der virkelig burde være fokus på indeklimaet var måske i institutionerne. Det er her vores børn bruger størstedelen af deres vågne timer næsten hver dag og der brude derfor også her, være lige så rent og sundt, som vi prioriterer vores hjem.

Vi bliver alle påvirket af et dårligt indeklima, men der er en mulighed for at det kan sænke dit barns indlærings evner hvis indeklimaet i institutionerne ikke er godt nok. Børn anses for at være ekstra følsomme overfor et dårligt indeklima, da de er i en udviklingsfase. Det er derfor vigtigt at der bliver holdt fokus på, at give børn de bedste forudsætninger for en sund opvækst.

Vores børn opholder sig omkring 8 timer i institution, 5 dage om ugen. Samme timeantal som voksne bruger på deres arbejdsplads. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, om dit barn bliver udsat for dårligt indeklima, der kan have alt for stor effekt på deres opvækst og daglige velvære.


Hvad kigger man efter i forbindelse med dårligt indeklima?

Miljøorganisationen Det Økologiske Råd, har udarbejdet et projekt, hvori de har undersøgt institutionerne for en lang række faktorer, som skulle konstaterer om hvorvidt der var ”behov” for at være bekymret. Resultaterne vakte stor bekymring. Der blev bl.a. kigget efter:

  • Tilstedeværelse af kemikalier
  • Højt CO2 niveau
  • Ultrafine partikler
  • Radon


I de undersøgte institutioner blev der fundet høje koncentrationer af kemikalier, det var generelt de sundhedsskadelige ftalater og fosforbaserede flammehæmmere, der blev fundet. Disse kemikalier evner at forstyrre vores hormoner og dermed også kroppens udvikling. Det er i dag blevet forbudt at anvende bestemte kemikalier i produkter til børn, men grunden til at stofferne kan være at finde i institutionerne, kan skyldes at visse produkter er fremstillet før forbuddet trådte i kraft, eller forbuddene overhovedet ikke gælder for de enkelte produkter.

I institutioner hvor der findes ventilationsanlæg, er CO2 niveauet tilfredsstillende. Det er dog vigtigt at se på, om der kun er en enkelt CO2 sensor at finde og hvor den er placeret, da der kan være forskellighed i hvor mange børn der opholder sig i de forskellige rum, og der derfor stadig bør ske udluftning på enkelte stuer.

I institutioner hvor der ikke er ventilationsanlæg, ses det tit at CO2 niveauet når over 3000 ppm, hvilket er 2000 ppm mere end hvad grænseværdien arbejdstilsynet har sat. Dette medfører at personalet skal være ekstra opmærksomme på at der bliver luftet grundigt ud på stuerne jævnligt. Det er dog svært at opretholde en god jævn temperatur, som også er vigtigt, samtidig med at der skal overholdes et tilfredsstillende CO2 niveau.

20 % af alle institutionsbørn har luftvejslidelser, og ultrafine partikler kan være problematiske for disse børn. Partiklerne kan være at finde fra f.eks. mados, da der tit er åbne døre eller direkte åbninger mellem køkken og stuerne. Tændte stearinlys er også en stor kilde til forurening af indeklimaet. Ofte i de kolde vintermåneder, hvor der bliver tændt stearinlys og udluftning af stuerne ikke sker særlig tit, er der stor risiko for indeklimaet. Om sommeren er bålpladser ofte i brug i institutionerne. Vinduer på stuerne kan være åbne, og dermed lukke partiklerne ind, og samtidig er børn i nærheden af bålet også udsat for luftforureningen i forbindelse med det.
Ved måling af radonniveauet var det meget få af de testede institutioner der lå over den nedre grænseværdi. Dette kan skyldes at institutioner i ældre bygninger, har tætte fundamenter eller mere utætte klimaskærme, så luftskiftet dermed er tæt på det samme niveau som i en ny bygning med indbygget ventilation.

Du kan i den udarbejdede rapport fra Det Økologiske Råd, læse den fulde rapport, med alle de fund de har lavet gennem undersøgelsen.


Hvordan forbedrer vi det?

Der opleves tit et højt støjniveau og dårlig luftkvalitet i institutionerne. Dette skyldes det konstant høje aktivitetsniveau, der ofte er ved en samling af mange børn. Børnene render ofte frem og tilbage, udefra og ind, og det skiftende vejr kan trække både fugt og et hav af forskellige mikropartikler med sig.

Ydermere foregår der også megen leg og høj fysisk aktivitet, som øger koncentrationen af CO2, hvis der ikke sker en ordentlig udluftning. Det er også vigtigt med den korrekte rengøring og vedligeholdelse, som alt sammen er med til at skabe et sundt og godt indeklima for vores børn.

Det kan ofte være svært selv at finde ud af hvornår der skal udluftes på f.eks. en stue. Der kan gå længe før man egentlig bemærker, at luftkvaliteten i et rum kan være skidt, og der kan derfor have været et behov langt før man egentlig skulle tro det.

Både vi hos filterhuset og Det Økologiske Råd anbefaler, at institutioner benytter sig af en mekanisk ventilation, som konstant sørger for at rense luften i lokalerne. Ventilation kan også hjælpe til at holde temperaturerne, på et tilfredsstillende niveau, og sikrer at luften ikke føles tung og ubehagelig.
Du kan læse mere om, hvilke fordele og ulemper der er ved naturlig og mekanisk ventilation i vores blogindlæg ”naturlig eller mekanisk ventilation”.
Skulle der i forvejen være et ventilationsanlæg i institutionen, og luften stadig føles ”brugt”, kan det være at ventilationsanlægget skal efterses, og muligvis have skiftet filter. Det anbefales at filtrene efterses en gang hver tredje måned, for at sikrer den reneste ventilation.

HUSK! Hvis der ønskes et sundt og rent indeklima, bør det overvejes om man skal skifte anlæggets standardfilter, ud med et pollen- eller SafeAir filter. Standardfilteret fjerner nemlig blot støv fra anlægget, og ikke alle de skadelige mikropartikler der findes i luften.

Ved at benytte sig af et F7 pollenfilter, kan man især i pollen højsæsonen reducerer de allergisymptomer der opstår i de perioder. Mange tror at det er nok at holde sig indendørs i højsæsonen, men man slæber mange små pollenpartikler med ind hele tiden. Især i institutioner hvor børnene render ind og ud, vil det ikke kunne undgås at være tilstede.

Den anden mulighed for at skabe et sundt og rent indeklima, er ved brugen af SafeAir filterløsningen. Filteret er at finde i filterklasse F9, og kan fjerne 63 % af de skadelige partikler fra udefrakommende forureningskilder. Filtrene er blevet testet i samarbejde med Teknologisk Institut i Århus, og der er blevet dokumenteret forbedring i filtreringen. For os hos Filterhuset er det vigtigt at der konstant er fokus på det sunde indeklima, så vi kan sikre at alle opholder sig i et behageligt og rent indeklima til hver en tid.

 

 

Kilder:
Indeklimaportalen
Amid
Ecocouncil

Læs næste

Dårligt indeklima påvirker folkeskoleelever
Kan luftforurening give kræft?