Dit helbred

Partikelforurening – vor tids store sundhedsproblem

Partikelforurening – vor tids store sundhedsproblem
Vi har været udsat for partikelforurening i flere hundrede år, men i takt med den teknologiske udvikling har partikelforureningen omkring os skiftet karakter. I dag er mange byer verden over kraftigt påvirket af den høje forurening, som er et alvorligt sundhedsproblem. Og det er det også mange steder her i Danmark.


Problemet med partikelforureningen er kompliceret. Udledningen fra f.eks. boligopvarmning påvirker luftkvaliteten i en lav højde, som er dér, hvor vi færdes. Disse partikler bliver optaget i kroppen og kan senere føre til sygdomme og gener. Partikelforurening har fået stort fokus i medierne og anses nu for at være den type luftforurening, som er mest skadelig for vores helbred. Selvom vi har nogle af de skrappeste love og regler på området, er der stadig noget vej igen.

Hvor kommer partiklerne fra?

Partikler har vidt forskellige former og størrelser og kommer fra kilder, som enten udleder partikler direkte ud i luften, eller som udleder partikler gennem kemiske eller fysiske processer.

Partikler opdeles i forhold til deres størrelse:

  • Partikler der er mindre end 0,1 µm kaldes for ultrafine partikler
  • Partikler der er mindre end 2,5 µm kaldes for fine partikler
  • Partikler der er større end 2,5 µm kaldes for grove partikler

Partikler kan stamme fra både naturlige- og fra menneskeskabte kilder. Menneskeskabte kilder kan f.eks. være forbrændingsprocesser fra bl.a. brændeovne, transportmidler og skibe. Naturlige kilder kan bl.a. være fra dyr, jord eller saltvandssprøjt.

De menneskeskabte forureninger er de største og mest alvorlige. Blandt disse er det forbrændingsprocesserne (brændeovne, trafik, industri, skibe m.m.), der står for hele 64%. Alle forbrændingsprocesser udleder partikler, der er mindre end 2,5 µm. Dette betyder altså, at du har brug for et filter i dit ventilationsanlæg, der kan filtrere disse ultrafine partikler fra, hvis du ønsker at forhindre dem i at trænge ind i dit hjem.

Vi anbefaler altid, at du vælger et Pollenfilter eller et SafeAir filter til dit ventilationsanlæg til indsugnings-siden. Begge finfiltre kan filtrere partikler, der er mindre end 2,5 µm fra. SafeAir-filteret er det fineste af de to filtre, og altså det der kan filtrere flest af dem fra.


Partiklernes effekt på helbredet

Det var først i 1990’erne, at man begyndte at undersøge sammenhængen mellem partikelforurening og reducering af levetiden. EU har angivet, at der er 288.000 for tidlige dødsfald i Europa som en konsekvens af partikelforurening.

Uden at det skal lyde som en løftet pegefinger, så kan partikelforureningen have alvorlige konsekvenser for helbredet. Effekten af partikelforureningen er lettere kompliceret. Det hele afhænger af partiklens størrelse og form, da der er forskel på, om vi indånder dem, og hvor de bliver afsat i vores luftveje.

Forskere har bevist, at det er de fine og ultrafine partikler, der er de farligste – altså dem der er mindre end 2,5 µm. De grove partikler bliver fanget af kroppens egne forsvarsmekanismer i f.eks. næsen. Men de mindre partikler kan trænge gennem forsvarsmekanismerne og sætte sig i luftvejene. Når de fine og de ultrafine partikler sætter sig i luftvejene, kan det føre til en forværring af astma, andre lungesygdomme og i værste tilfælde kræft. Hvis partiklerne trænger fra lungerne ind i kredsløbet, kan de sætte sig i blodbanerne og medvirke til åreforkalkning og blodpropper.

Sådan kan du holde øje med niveauet af finpartikler

Den øgede koncentration af finpartikler samt CO2-indholdet i luften kan ikke alene påvirke din daglige trivsel, men også give koncentrations- og søvnbesvær. På lang sigt kan tilstedeværelsen af store mængder finpartikler også øge risikoen for hjertekar- og luftvejssygdomme og endda også lungekræft.


Vil du skabe de bedste rammer for dig og din familie, så kan du overveje at investere i vores BQ30 Partikeltæller. Den kan hjælpe dig med at undersøge partikel- og CO2-belastningen i din bolig, så du er sikker på, at indeklimaet i din bolig er godt og sundt.

BQ30 Partikeltælleren er en luftkvalitets-monitor til kontrol af finpartikler og CO2-belastning i din bolig. Partikelmåleren måler tilstedeværelsen af to grupperinger af partikler – PM10 og PM 2,5. PM10 er de partikler, der har en maksimal diameter på 10 µm, hvor PM 2,5 er de helt små finpartikler med en diameter på mindre end 2,5 µm.

Disse partikler er så små, at du ikke kan se dem, men de er også så små, at de kan trænge helt ind i lungeblærerne. Partikler der har en størrelse på under 1 µm, er i stand til at trænge helt ind i blodårerne.

Hvad kan du selv gøre for at få et bedre indeklima?

Du kan selv gøre en del for at mindske forureningen og forhindre de fine og ultrafine partikler i at trænge ind i din bolig. Vi bruger i gennemsnit 90% af vores hverdag indenfor. Det er derfor vigtigt, at luften i vores bolig (og på vores arbejdsplads) er ren og fri for skadelige partikler fra udefrakommende kilder.

Du kan måle niveauet af de fine og de ultrafine partikler i din bolig for at finde ud af, om luften i og udenfor boligen er meget forurenet. Derudover kan du gøre brug af mekanisk udluftning (ventilationsanlæg) fremfor den naturlige udluftning via vinduer og døre.
Når du gør brug af mekanisk ventilation, sikrer du, at luften, der kommer ind i din bolig udefra, er fri for de skadelige partikler. Dette vil filteret, der sidder i ventilationsanlægget være med til at sikre, da det fanger de skadelige partikler, inden luften sendes ind i din bolig.

Du vil dog stadig blive udsat for forurening fra de ting, som forurener inde i dit hjem. Dette kan f.eks. være husdyr og madlavning. Mængden af forurening indendørs er dog meget mindre skadelig end forureningen fra de fine- og de ultrafine partikler, der kommer udefra.

Hvis du er i tvivl om, hvilket filter du skal anvende i dit ventilationsanlæg, er du altid velkommen til at kontakte vores Kundeservice. Vores medarbejdere har alle en stor teknisk viden om filtre og en stor erfaring indenfor faget. De vil kunne rådgive dig om indeklima, filterklasse og filterskifte.

Vil du vide mere om partikelforureningen hos børn? Unicef har lavet denne lille film:

 

Skrevet af: Marie, Danfilter

 

Kilder:
Miljø- og fødevarestyrelsen
Astma- og Allergi Danmark

Læs næste

Renovering af hus – sådan sikrer du bedre ventilering, i takt med at du energirenoverer dit ældre hus
Indeklimaet på din arbejdsplads påvirker din koncentration og din hjernes udvikling