Claus fra Søborg

Claus fra Søborg

Claus Andersen fra Søborg henvendte sig i 2017 til Filterhuset, da han oplevede store lugtgener fra en brændeovn i hans boligkvarter. Derudover bor Claus og hans familie tæt på en motorvej, som gjorde familien urolig for partikelniveauet omkring deres bolig. Udover deres uroligheder omkring indeklimaet i deres bolig, var familien også plaget af lugtgener fra naboen brændeovn.

En regnfuld formiddag i november samme år besøger en af vores filtereksperter Claus. Formålet med mødet var at måle partikelkoncentrationen for at finde den helt rigtige løsning til familien fra Søborg. Ved mødet blev der målt en højere partikelkoncentrationen omkring Claus’ hus, end hvad der er normalt og sundt. Det er normalt ikke muligt, at måle luftbårne partikler i regnvejr, men målingen viste dog stadig en lettere forhøjet koncentration af partikler.
Ved et skift af filtrene i familiens Nilan VP18 ventilationsanlæg, viste det sig at Standardfiltrene var fyldt med sod og kulpartikler. 


Det formodes, at partiklerne stammer fra en nærtliggende ejendom, som afbrænder brugte paller under 100 meter fra friskluftindtaget. Få dage efter foretog vi en ny måling på Claus' vej i bedre vejr. Her viste målingen en endnu højere koncentration af skadelige partikler. Målingen viste, at Claus og hans familie boede i et usundt område, hvor luften udenfor faktisk kunne skade deres helbred på sigt. 

Efter grundige undersøgelser og snak med Claus samt flere andre kunder, blev det klart for os, at der var et behov for et endnu finere filter end det på daværende tidspunkt fineste filter – F7 Pollenfilter.

Filterhuset startede, i relation med casen hos Claus, udviklingen af vores nye F9 SafeAir filtre. Filtrene er blevet testet hos Teknologisk Institut samt i Filterhusets interne testcenter. Da brugerens oplevelser altid indgår i vores produktudvikling, er testpersoner – som Claus vigtige for vores udviklingsafdeling.

Ved at blive en del af denne løsning fik Claus løst sit problem med partikelforurening og lugtgener samtidig med, at han bidrog med brugbar data til udviklingen af det nye filter.

Den målte koncentration af partikler omkring familiens bolig i Søborg er unormal høj og naturligvis stærkt alarmerende.
Standardfiltret opfanger kun 11% af de ultrafine partikler i størrelsen 100-750 nm. Ultrafine partikler er så små, at de ikke kan ses med det blotte øje. Men vi ved, at det netop er disse partikler, der er mest sundhedsskadelige da de via lungerne optages i blodet og bl.a er kræftfremkaldende.
Et SafeAir filter fjerner 63% af de ultrafine partikler og er dermed 6 gange mere effektivt end et Standardfilter.

Fremadrettet har Claus skiftet sit filter hver sjette måned for at holde partiklerne og de uønskede lugtgener ude. Han har ikke oplevet problemer med naboens brændeovn siden. Filterhuset har fulgt med og målt partikelniveauet hos Claus i løbet af årene for at følge udviklingen.

I januar 2019 fik Claus et nyt SafeAir Plus filter i sit anlæg – de helt færdigudviklede filtre – tilsvarende de filtre vi sælger her i vores webshop. Claus kunne herefter rapportere, at han hurtigt efter montering af det nye SafeAir Plus filter kunne mærke en tydelig forskel – også fra tidligere testversioner af filteret.

Forløbet med Claus har været gavnligt for både Claus og Filterhuset, og det data vi har indsamlet fra Claus' bolig har hjulpet Filterhuset i udviklingen af vores fineste filter – SafeAir og SafeAir Plus. Læs mere om denne udvikling her.

Læs næste

Asta fra Ålsgårde
Morten fra Lyngby