Brændeovn

Hvor farlig er brændeovnsrøg?

Hvor farlig er brændeovnsrøg?

Vi er for alvor trådt ind i efteråret. Det betyder, at fyringssæsonen er gået i gang i de danske hjem. Selvom det både er hyggeligt og giver god varme, så forurener brændeovnene villakvarterene i ligeså høj grad, som de mest trafikerede veje i de store byer.

Luftforurening er generelt et problem, som berører alle – ikke kun folk i storbyerne. De bittesmå sundhedsskadelige mikropartikler er så små, at de optages i vores blodbaner, og luftforurening skønnes at være skyld i flere tusinde dødsfald hvert år i Danmark.

Der er omkring 850.000 brændeovne opsat i de danske hjem. Det gør mange steder luften i villakvartererne meget forurenet. Der er ingen tvivl om at indeklimaet har betydning for sundheden, og en forbedring af dette vil give bedre komfort, produktivitet og sundhed.


Dit helbred og de små skadelige partikler

De mange bittesmå sodpartikler fra brændeovne kan trænge langt ned i lungerne. De allermindste af partiklerne er så små, at de kan optages i blodbanerne. Her kan partiklerne give sygdomme som lungekræft, hjerte-kar-sygdomme, astma, hoste og andre luftvejslidelser, som for eksempel betændelse i den del af lungerne, der hedder bronkierne (kronisk bronkitis).

Røgen fra brændeovne indeholder de giftige og kræftfremkaldende stoffer:

 • Formaldehyd
 • Tjærestoffer
 • Benzin
 • Dioxin


Forureningen fra brændeovnene opstår, da der i røgen dannes skadelige partikler fordi forbrændingen er ufuldstændig. Når du fyrer op i en brændeovn, er forbrændingen aldrig 100% optimal, hvilket giver dårlig forbrænding og derfor udvikles skadelige mikroskopiske sodpartikler. En optimal forbrænding sker hvis alt brændet bliver omdannet til vand og CO2. Her skal man være opmærksom på for stor udledning af CO2 i hjemmet, da dette kan medføre ubehag og gener som træthed, døsighed, hovedpine og koncentrationsbesvær.

Ifølge en undersøgelse foretaget af DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, er luften i villakvarterer med mange brændeovne tre gange mere forurenet som, den mest trafikerede vej i København, H.C Andersen Boulevard. Særligt er forureningen af røgen fra brændeovnene meget slem i perioder med vindstille vejr og lave temperaturer.


Hvordan kan du beskytte dig imod skadelige partikler fra brændeovnsrøg? 

Korrekt optænding i brændeovn mindsker partiklerne i hjemmet

Ved korrekt optænding i brændeovnen, kan du mindske de skadelige mikroskopiske sodpartikler fra røgen i at dannes. Ved at blive bedre til at tænde op i din brændeovn, undgår du røg i stuen og resten af hjemmet og undgår samtidig at genere dine naboer med røg- og lugtgener. Når optændingen er korrekt, forbrændes brændet optimalt og omdannes derved til vand og CO2. Her skal du være meget opmærksom på, at niveauet af CO2 ikke bliver for højt og skaber gener som hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. Læs mere om hvordan du tænder bedst muligt op i din brændeovn her.

Et ventilationssystem skaber bedre indeklima og mindsker skadelige partikler

Har du et ventilationssystem, har du gode muligheder for at fjerne en stor del af de skadelige mikropartikler fra indeklimaet. Et ventilationsanlæg, sørger for at ilte og tilføre ny luft til hjemmet, så luften hele tiden er i cirkulation. Med frisk cirkulation og ny luft, vil CO2 niveauet altid ligge lavt og give det bedste og de mest optimale forhold for din sundhed og helbredet.

Valg af korrekt filter til dit ventilationsanlæg

Et godt filter til dit ventilationsanlæg har meget stor betydning for filtreringen, af skadelige fin- og mikropartikler fra luften. Med et finfilter i filterklasserne F7 og F9, får du den mest optimale filtrering og det bedste filter til dit anlæg.

I filtreringsklasserne F7 og F9, findes der flere forskellige filterprodukter, og valget heraf kan afhænge af dine behov og modellen af dit ventilationsanlæg. Som udgangspunkt vil et finfilter i klassen F9, give det bedste og mest optimale indeklima for din familie og dig. Det filtrerer flest fin- og mikropartikler fra luften og efterlader hjemmet sundt, rent og trygt.

Finfiltre til filtrering af mikropartikler og lugtgener:
 • SafeAir filter, F9 fjerner fin- og mikropartikler
 • SafeAir Plus filter, F9 fjerner fin- og mikropartikler, samt lugtgener
 • Pollenfilter, F7 fjerner meget små partikler
 • Kulfilter, F7 fjerner meget små partikler, samt lugtgener

 

Filtrering af filtre i forskellige klasser


Standardfilter
 • G4 filterklasse
 • PM: 10
 • Fjerner støv og snavs
 • Kan monteres i både indsugning og udsugning

Læs mere her

Pollenfilter
 • F7 filterklasse
 • PM: 2,5
 • Mindsker allergigener
 • Montering i indsugningen

Læs mere her


SafeAir
 • F9 filterklasse
 • PM: 1,0
 • Fjerner skadelige partikler
 • Montering i indsugningen

Læs mere her

Forstå forskellen mellem de forskellige filtertyper, og find ud af hvilke der er kan fjerne eventuelle lugtgener fra brændeovne og de mange små partikler der findes i luften. Se videoen ovenfor.

 

 

Kilder:
Bolius.dk
Lunge.dk
Indeklimaportalen.dk
Idenyt.dk
Braendefyringsportalen.dk
Filterhuset.dk/safeair
Filterhuset.dk/kulfilter

 

Læs næste

Vidste du at røgen fra din egen brændeovn forurener både inde og ude
Din brændeovn er sundhedsskadelig for dig og dine naboer