Indeklima

Dårligt indeklima påvirker folkeskoleelever

Dårligt indeklima påvirker folkeskoleelever

Er der en sammenhæng mellem indeklimaet på skolerne og elevernes præstationsevne? En rapport udarbejdet af Danmarks Tekniske Universitet, DTU, og Danish Science Factory undersøger netop denne problematik og resultaterne taler for sig selv – udluftning og et sundt indeklima er vigtigt for både helbredet, indlæringsevnen og præstationsevnen.

De fleste af os har oplevet hvordan tung luft og dårlig udluftning kan påvirke vores hverdag på arbejdspladsen eller i klasselokalet. Et dårligt indeklima skyldes hovedsageligt dårlig eller ingen ventilation og kan føre til gener så som hovedpine og kvalme, hvilket kan påvirke vores indlæringsevne og præstationsevne.

 

Ventilation hjælper på præstationen

Rapporten viser, at et dårligt indeklima i klasselokalet påvirker elevernes indlærings evne – der er altså en sammenhæng mellem præstationen hos eleverne og indeklimaet. Dog fortæller rapporten også, at en fordobling af ventilation – hvis det sker fra et dårligt udgangspunkt – kan medføre en fremgang i præsentationen hos eleverne med 10 procent.

Udskiftning af luften og filtrering af eventuelle skadelige partikler kan altså øge præstationens- og indlæringsevnen hos folkeskoleelever, men de samme faktorer gør sig også gældende på arbejdspladser og i hjemmet.

Det dårlige indeklima gør os trætte og giver os hovedpine, hvorfor det bliver svært at udføre sit job eller høre efter i dansktimerne.

Vi anbefaler altid, at have den nødvendige ventilation og de korrekte filtre for at opnå det bedst mulige resultat. Et godt indeklima er også nødvendigt for vores helbred og velvære. Du kan nemt få et overblik over hvilke filtre der findes, og hvad de kan gøre for indeklimaet i dig hjem.
I dag indbygges ventilationsanlæg i de fleste ny byggerier, og hvis du skulle være så heldig at have et ventilationsanlæg i dit hjem i forvejen, så kan du nemt finde et filter til netop dit anlæg.

Hos Filterhuset har vi stor erfaring med filtrering og kan hjælpe og rådgive omkring forbedring af dit indeklima. Kontakt vores kundeservice og hør mere.

Kilder:
Realdania
Tv2 Nyhederne

Læs næste

Din brændeovn er sundhedsskadelig for dig og dine naboer
Hvordan er indeklimaet i institutionerne?