Dit helbred

Sådan begrænser du generne ved din pollenallergi

Sådan begrænser du generne ved din pollenallergi

Et sundt indeklima er vigtigt for dig og din families helbred og jeres daglige velbefindende. Det mærker du især, hvis nogen i din husstand har allergi – og så ved du, hvor vigtigt det er at sørge for et godt indeklima.

Når foråret er over os, bliver luften fuld af pollen. I Danmark lider ca. 20% af alle voksne af pollenallergi, også kaldet høfeber. Dette gør det til en af de mest almindelige allergener, men også et af de symptomer, der påvirker hverdagen mest for mange. Det er små stoffer i pollen, som giver overfølsomheden – disse kaldes allergener. Stofferne består af en kemisk sammensætning af aminosyre, som også er grundstoffet i proteiner. Alle allergener har en specifik sammensætning af disse aminosyrer, og på den måde kan de forskellige planter og træer identificere deres pollen.

Læs mere om "Hvad pollenallergi er, og hvorfor vi reagerer på det"

Mange vil tro, at allergikere blot skal opholde sig så meget indendørs i sommerhalvåret som muligt for ikke at blive mødt af den store mængde pollen i luften. Så simpelt er det desværre ikke. For selvom du opholder dig indendørs det meste af tiden, vil du stadig hive pollen med indenfor, hver gang du eller nogle i huset bevæger sig udendørs.

 

Hvordan undgår du pollen?

Det er næsten umuligt helt at undgå kontakt med pollen. Men du kan vælge at mindske mængden af pollen i dit hjem og omkring dig ved at tage et par enkelte forholdsregler:

  • Luft ud om morgenen og om aftenen (her er der mindst pollen i luften).
  • Undgå at tørre tøj udendørs i pollensæsonen.
  • Vask eller skyl håret fri for pollen inden du går i seng.
  • Vask dit pudebetræk ofte.
  • Foretag grundig rengøring én gang om ugen.
  • Har du mekanisk ventilation (et ventilations-/genveksanlæg), kan du indsætte et Pollenfilter i indsugningssiden, hvilket vil sikre dig og din familie et pollenfrit indeklima, da luften, der sendes igennem anlægget, får filtreret pollenstøvkornene fra.

Mekanisk- eller naturlig ventilation

Den generelle anbefaling lyder, at du bør lufte ud med døre og vinduer åbne 2-3 gange om dagen i 5-10 min. for at have et sundt og friskt indeklima i dit hjem. Denne form for ventilation kaldes også for naturlig ventilation. Som nævnt før, kan det ikke rigtig undgås at hive pollen med indenfor, når døre og vinduer står åbne, hvilket gør udluftning med naturlig ventilation i sommerhalvåret svær for pollenallergikere.

Har du derimod mekanisk ventilation, er du heldig. Mekanisk ventilation – også kaldet ventilationsanlæg eller genveksanlæg, sikrer dig en mekanisk stabil ventilation af dit hjem. Mekanisk ventilation virker ved, at ventilationsanlægget blæser frisk og filtreret luft ind i din bolig samtidig med, at den suger den brugte luft ud af din bolig igen. 

I et ventilationsanlæg sidder der filtre, der beskytter anlæggets varmeveksler fra støv. Disse filtre skal skiftes regelmæssigt – typisk hver 3.-6. måned, og det er så her, at du har mulighed for at indsætte et finere filter på friskluft-/indsugningssiden i anlægget, så du både får frafiltreret sundhedsskadelige mikropartikler fra samt de generende pollenstøvkorn. Af finere filtre kan du vælge mellem Pollenfilteret eller vores endnu finere filter, SafeAir-filteret, der effektivt kan fjerne 95-100% af al pollenstøv i din friskluftforsyning. Det er kun nødvendigt med et finere filter på friskluft-/indsugningssiden af dit anlæg – på udsugningssiden, kan du nøjes med et Standardfilter.

Med et Pollenfilter eller SafeAir-filter i anlægget og jævnlige filterskift, vil du som pollenallergiker mærke stor forskel på dit indeklima. 

Du kan læse mere uddybende omkring mekanisk og naturlig ventilation her.

 

Pollensæsonen bliver længere

Foråret har altid været højsæson for pollen, og sæsonen anses kun for af blive længere og værre grundet klimaforandringer. Forskere mener, at pollensæsonen kan blive op til to måneder længere, da det varmere klima forventes at øge planternes vækst. Ydermere vil symptomer også forværres, da antallet af pollen vil stige.
På grund af klimaforandringerne vil vi få nye invasive pollenarter til Danmark – en af de nye er f.eks. bynke-ambrosie. Men klimaforandringerne vil også mindske mængden af f.eks. græspollen, da vi vil komme til at opleve længere perioder med megen sol og næsten uden regn.

Du kan altid velkommen til at kontakte Filterhusets Kundeservice for vejledning til dit indeklima eller udvælgelse af filtertype til netop din bolig.

Læs næste

Hvad er pollenallergi, og hvorfor reagerer du på det?
Ny forskning: 98% af Europas befolkning indånder forurenet luft