Studie i luftkvalitet

Projekt Nordhavn

Hvorfor bør du interessere dig for lutkvaliteten i Nordhavnen? Det bør du, fordi dette projekt har flere lag – det handler nemlig ikke kun om Nordhavnen, men om hvordan boliger tæt på industri, brændeovne, krydstogtskibe m.m. holder deres indeklima rent og sundt. Det burde vi alle nemlig gå op i! 

SafeAir's historie Blogindlæg

Hos Filterhuset mener vi det seriøst, når vi siger, at indeklimaet i din bolig interesserer os

Derfor har vi startet dette projekt – det første af sin slags, for at se om hyppigt filterskift og det rette filter kan mindske nogle af de skadelige partikler, som beboere i udsatte områder oplever – ofte helt uden at vide det!

Problemformulering

Vi ønsker at afdække hvorledes indeklimaet i boliger beliggende i områder med forhøjet eller stærkt forhøjet partikelforurening påvirkes af udefrakommende forurening.

Forurening med ultrafine partikler

Det er veldokumenteret, at forurening med ultrafine partikler har en sundhedsskadelig effekt. Partiklernes størrelse gør, at de via lungevævet optages i blodbanerne. Kræftens Bekæmpelses forskning viser, at partikelforurening bl.a. fremkalder lungekræft.

Vi opholder os over 80% af tiden indendørs. Størstedelen af denne tid i egen bolig. Alene 30-35% af tiden tilbringes i eget soveværelse. Kan vi finde en enkel løsning, der markant forbedrer indeklimaet i private boliger, vil dette have en afgørende effekt på livskvaliteten og helbredet for alle, der bor i områder udsat for forhøjet partikelforurening.

Påvirkning af indeklimaet

Vi vil undersøge i hvor høj grad indeklimaet i en bolig påvirkes, hvis den ligger i et geografisk område, der er udsat for en forhøjet koncentration af partikelforurening. Vi vil ydermere undersøge, om der kan måles en udefrakommende partikelforurening i boligen. Vi håber ligeledes at kunne undersøge, om det er muligt at beskytte sig mod forureningen gennem effektiv filtrering.

Med dette projekt vil vi undersøge effektiviteten af standard konfigureret mekanisk ventilationsanlæg. Kan der måles forhøjet partikelforurening i boligen, vil vi undersøge, om det er muligt at opgradere anlægget til at kunne bortfiltrere størstedelen af de skadelige ultrafine partikler. Filteret i et mekanisk ventilationsanlæg er designet til at fjerne grove partikler i luftforsyningen. Filtrene skal udskiftes med regelmæssige intervaller som et led i almindelig service og vedligehold. Som oftest er det muligt for boligens beboere selv at skifte filtre efter eget ønske og behov.

Løsninger og livskvalitet

Det er vigtigt for projektets succes, at vi finder løsninger der ikke involverer omkostningstunge og besværlige ombygninger af boligens tekniske installationer. Med dette projekt håber vi, at kunne dokumentere beboernes muligheder for selv at tage et aktivt valg om kvaliteten af indeklimaet i deres bolig i et udsat område.

Vi ønsker at bortfiltrere skadelige ultrafine partikler, således at beboerne i Nordhavnen, Aarhus Havn og alle andre havnefronter, risikofrit kan nyde deres bolig med et trygt og sundt indeklima.
Med rette løsninger kan vi have afgørende betydning for familiers trivsel og velvære landet over.

Projekt Nordhavn

Læs de 7 blogindlæg

Michelle bor i Nordhavn, tæt på by og vand. I hendes blogindlæg fortæller hun, hvordan det føles at bo med et alarmerende højt partikelniveau, og hvad hun gør for at forbedre indeklimaet i sit hjem.

Blogindlæg

Indledning og beskrivelse

Flere og flere boligbyggerier placeres i geografiske områder, der er udsat for stærkt forhøjet partikelforurening. Disse områder er eksempelvis Nordhavnen i København, Århus Ø og havnefronten i Århus. I Århus er forureningen enkelte steder så høj, at byggerier godkendes med tinglyste bestemmelser om, at facaden skal være lukket helt af. Friskluftforsyningen i disse bygninger sker udelukkende via mekaniske ventilationsanlæg – ingen vinduer i bygningen kan altså åbnes.

Havnefronterne i vores byer bebygges i stor stil, og industriområder bebygges med boliger. På havnefronten vælges beliggenhed for at give udsyn til vand, lys og dejlige omgivelser med udsigt til et levende havnemiljø.

En levende havn rummer alt fra kajakker til lystbåde, men naturligvis også skibstrafik i form af færger, containerskibe, godstransport samt krydstogtskibe. Specielt krydstogtskibene udgør en stigende trafik i havnen i større danske byer. København, Århus, Aalborg, Vejle og Odense melder alle om en stigende trafik af store udenlandske skibe. Også mindre byer såsom Hundested begynder at have en væsentlig trafik af de store krydstogtskibe. De danske havne er populære som aldrig før.

Undersøgelser fra bl.a. Økologisk Råd har dokumenteret, at ét enkelt krydstogtskib på bare én dag udleder lige så megen partikelforurening som samtlige biler på vejene i hovedstaden. Skibene anvender ofte egne motorer og generatorer til strømforsyning, mens de ligger i havn. Det er som at have adskillige el-kraftværker liggende i centrum af vores byer. Omkring 450 krydstogtskibe anløber årligt Københavns Havn. Ifølge Copenhagen Cruise Network, besøgte 875.000 krydstogtgæster, København i 2018. Det er en årlig stigning på ca. 10%.

Indledning og beskrivelse

Flere og flere boligbyggerier placeres i geografiske områder, der er udsat for stærkt forhøjet partikelforurening. Disse områder er eksempelvis Nordhavnen i København, Århus Ø og havnefronten i Århus. I Århus er forureningen enkelte steder så høj, at byggerier godkendes med tinglyste bestemmelser om, at facaden skal være lukket helt af. Friskluftforsyningen i disse bygninger sker udelukkende via mekaniske ventilationsanlæg – ingen vinduer i bygningen kan altså åbnes.

Havnefronterne i vores byer bebygges i stor stil, og industriområder bebygges med boliger. På havnefronten vælges beliggenhed for at give udsyn til vand, lys og dejlige omgivelser med udsigt til et levende havnemiljø.

En levende havn rummer alt fra kajakker til lystbåde, men naturligvis også skibstrafik i form af færger, containerskibe, godstransport samt krydstogtskibe. Specielt krydstogtskibene udgør en stigende trafik i havnen i større danske byer. København, Århus, Aalborg, Vejle og Odense melder alle om en stigende trafik af store udenlandske skibe. Også mindre byer såsom Hundested begynder at have en væsentlig trafik af de store krydstogtskibe. De danske havne er populære som aldrig før.

Undersøgelser fra bl.a. Økologisk Råd har dokumenteret, at ét enkelt krydstogtskib på bare én dag udleder lige så megen partikelforurening som samtlige biler på vejene i hovedstaden. Skibene anvender ofte egne motorer og generatorer til strømforsyning, mens de ligger i havn. Det er som at have adskillige el-kraftværker liggende i centrum af vores byer. Omkring 450 krydstogtskibe anløber årligt Københavns Havn. Ifølge Copenhagen Cruise Network, besøgte 875.000 krydstogtgæster, København i 2018. Det er en årlig stigning på ca. 10%.

Færgetrafik som nabo

DFDS-færgeterminal på Kalkbrænderivej har daglige afgange til Oslo. Færgen ankommer kl. 9:45 og afgår kl. 16:30. Motoren startes / stoppes ca. 60 min før / efter afgang og ankomst. Det vil sige, at DFDS-færgen dagligt ligger 120-150 min ved kaj med motoren gående.
DFDS-godsfærgen til Litauen (Copenhagen – Klaipeda) anløber København mandage og fredage samt afgår torsdage og søndage. Vi antager, at færgen ligger ved kaj med motoren tændt 2 timer i forbindelse med hver afgang og 1 time ved hver ankomst.

Alt i alt giver DFDS samlede færgetrafik årligt 1772 timer med stærkt forhøjet forurening af ultrafine partikler. Det svarer til 74 døgn hvor partikelforureningen er så høj, at grænseværdierne for hvad arbejdsmiljøet tillader, ofte overstiges. Byens nyetablerede boligområder risikerer at have højere forurening af ultrafine partikler, end hvad selv de mest udsatte industriområder tillader.

Projekt byggeri på havnefronten

Nybyggeri på havnefronterne opføres oftest af pengestærke investorer. Områderne udvikles som et led i en aggressiv investeringsstrategi. Det vil sige, at bygningerne placeres, tegnes og opføres hovedsageligt af andre personer end dem, der i sidste ende bebor husene og lejlighederne. Byggematerialer og i særdeleshed ventilationsanlæg er ikke en faktor, der tages kritisk stilling til i byggeprocessen. Oftest vælges billigst mulige løsning, der opfylder bygningsreglementet.

Hos Danfilter/Filterhuset ser vi ofte eksempler på, at billige sydeuropæiske mærker importeres alene med det formål at finde et prisbilligt alternativ til de velkendte danske mærker fra NilanGenvexDanfoss og Dantherm.

At bo i et område med forhøjet partikelforurening betyder, at man er særligt udsat for skadelige ultrafine partikler. Undersøgelser viser, at ultrafine partikler fra f.eks. dieseltrafik, skibsmotorer og strømgeneratorer udleder store mængder ultrafine partikler. Det kan give uhensigtsmæssige og endda direkte sundhedsskadelige følgevirkninger.

BR20 krav til ventilation

Bygningsreglementet BR20 kræver, at luften i nybyggeri udskiftes med 0,50 i timen. Det vil sige, at alt luften skal udskiftes hver 2. time døgnet rundt. Det kan enten ske ved naturlig ventilation eller mekanisk ventilation. Naturlig ventilation betyder, at boligen udluftes ved at åbne vinduet eller på anden manuel vis sikre, at der luftes ud. Mekanisk ventilation indebærer, at luften udskiftes gennem et ventilationsanlæg. Moderne ventilationsanlæg er alle udstyret med en varmeveksler. Varmeveksleren sikrer en høj udnyttelse af energien i boligen. Dette forhindrer et varmetab, når frisk luft erstatter luften i boligen. Filteret og opvarmet udefrakommende luft ventilerer boligen uden tab af varme.

Et mekanisk ventilationsanlæg med varmeveksler er altid udstyret med et sæt filtre, der filtrerer luften i både ind- og udadgående retning. Disse filtre sidder i anlægget udelukkende af tekniske årsager. Filtrene skal beskytte varmevekslerens lameller mod at blive dækket af groft støv. Dækkes varmeveksleren af støv, mister den effektivitet til at udnytte energien i boligen optimalt. De, fra fabrikken monterede, filtre kaldes grovfiltre, standardfiltre eller ISO Grov. Filtrene klassificeres ved at være designet til at filtrere grovere partikler i form og større synlige partikler som f.eks. støv. Yderst få ventilationsanlæg har filtre monteret for at gavne indeklimaet og dermed beboeren i boligen. De fabriksmonterede standardfiltre er monteret alene for at beskytte de tekniske installationer.

Vores erfaring

Hos Danfilter og Filterhuset har vi erfaret, at mange beboere i nyopførte byggerier først sent bliver opmærksomme på, at der er en risiko ved at bo i et udsat område. Hos Danfilter og Filterhuset ved vi, at med bedre filtre kan boligerne sikres et trygt og godt indeklima. Vi har derfor udviklet en produktserie kaldet SafeAir, der er optimeret til filtrering af ultrafine partikler i friskluftforsyningen i privat boligventilation.

SafeAir-filtrene er testet i samarbejde med Teknologisk Institut i Århus. Disse tests har dokumenteret, at et standardfilter kun fjerner 11% af de ultrafine partikler fra trafikudledning. Et SafeAir-filter vil kunne bort filtrere over 63% af de skadelige ultrafine partikler, der udledes fra skibe, lastbiler og almindelig biltrafik.
Det er altså teknisk muligt at bortfiltrere mere end 63% af partiklerne. Udfordringen er dog, at flere af de mekaniske ventilationsanlæg ikke kan levere et tilstrækkeligt lufttryk med et finfilter i anlægget. Filtrene vil give en så stor modstand, at luftforsyningen ikke vil være tilstrækkelig.

Det handler om tryghed og sikkerhed for alle familier, der er bosiddende ved eller i nærheden af partikelforurenende trafikkilder.

Metode og målsætning  

Danfilter og Filterhuset ønsker med dette projekt at dokumentere, hvorledes indeklimaet i en lejlighed i Nordhavn påvirkes af den udefrakommende partikelforurening. Studiet gennemføres over 12 måneder og vil gennemgå følgende facer:

  1. Dokumentation af generel partikelforurening i Nordhavnen i samarbejde med Økologisk Råd
  2. Måling af ultrafine partikler i inde-luften i en lejlighed beliggende på Marmorvej, Nordhavnen.

A. Først langtidstestes luftkvaliteten ved brug af Standardfiltre i lejlighedens Nilan Comfort 300 Top ventilationsanlæg.

B. Herefter testes luftkvaliteten ved brug af et Pollenfilter i lejlighedens Nilan Comfort 300 Top ventilationsanlæg.

C. Sidst testes luftkvaliteten ved brug af et SafeAir-filter i lejlighedens Nilan Comfort 300 top ventilationsanlæg.

Testen ønskes gennemført i et virkelighedsnært miljø, således at vores laboratorietests suppleres af målinger foretaget i omgivelser så tæt på vores kunders hverdag som muligt. Resultatet skal dokumentere forholdene i en beboet lejlighed indrettet som en almindelig gennemsnitlig husstand vil være.

Under målingerne vil dele af boligen være blændet af for køkken, bad og beboelse. Dette sker for at isolere beboerens egen partikelforurening fra f.eks. madlavning, tøjvask og andre aktiviteter i boligen.
Vores målinger har til hensigt at kortlægge muligheder for en beboer med mekanisk ventilation, der sikrer et forbedret indeklima. Vi ønsker, at gøre det muligt for alle at bo og sove i et trygt indeklima – uanset hvor boligen er placeret.

Som beboer er det vigtigt at være opmærksom på de aktive tilvalg, der kan tages for at sikre sin bolig mod sundhedsskadelige partikler. Vi ønsker med dette projekt at dokumentere effekten af bedre filtre i et standardudstyret ventilationsanlæg. Vi vil give de mange beboere en mulighed for at tilvælge et bedre, mere sikkert og mere trygt indeklima – og samtidig blive boende i deres nye bolig, hvor de bekymringsfrit kan nyde nærmiljøet med udsigt til skibe og havn.

Det handler om tryghed og sikkerhed for alle familier, der er bosiddende ved eller i nærheden af partikelforurenende trafikkilder.

Nordhavnen København

Nordhavnen er et af Københavns største udviklingsområder, og udviklingen fra havne- og industriområde til en ny bydel kommer til at forløbe over de næste mange år. Der skal i alt bygges 3,5 millioner kvm boliger, butikker, kontorer, skoler og kultur. Dertil kommer to metrostationer, en krydstogtskaj, en Nordhavnstunnel, en lystbådehavn og en ny containerterminal.

Fuldt udbygget kommer der til at bo 40.000 beboere i Nordhavnen, og de første 7.000 beboere er ved at flytte ind i de nye kvarterer i Århusgadeområdet.

Fra 2017-2025 udvikles de næste områder med Sundmolen, Levantkaj, Århusgade Vest og Trælastholmen, hvor yderligere 5.000 beboere flytter ind.

Udviklingen af kontorer og hoteller er også på tegnebrættet og ved at blive realiseret. Der skal arbejde i alt 40.000 mennesker i Nordhavnen, og i de nybyggede kvarterer i Århusgadeområdet kommer der 3.000 arbejdspladser, som skal lægges til de 5.000 arbejdspladser, som allerede er i Nordhavnsområdet.
Der er 4 hotelprojekter i støbeskeen, hvor de første blev igangsat 2017. De første butiksområder er etableret.

Nordhavnen forventes færdigudbygget i 2035.

Slutprodukt / konklusion

Dette projekt skal udmunde i en skriftlig redegørelse for ultrafine partiklers påvirkning af indeklimaet i boliger med mekaniskventilation. Vi vil inddrage løsninger og anbefalinger en beboer eller ejer af boliger, i de udsatte områder let og enkelt kan drage nytte af. Med større bevidsthed de ultrafine partiklers påvirkning af indeklimaet, ønsker vi at give beboerne et bedre beslutningsgrundlag i forbindelse med fremtidig service og vedligehold af deres ventilationsanlæg.

Ejere af udlejningsejendomme vil kunne berolige deres beboere med, at beliggenheden ikke har en sundhedsskadelig påvirkning. Ejer eller udlejer skal blot sikre, at der monteres et bedre filtre i boligernes mekaniske ventilationsanlæg. En hver bekymring kan effektivt støttes via gennemtestede og dokumenterede felt studier.
Danfilter bistår gerne med råd og vejledning til alle der måtte have behov for dette.


Eksterne samarbejdspartnere

Vi håber at inddrage eksterne samarbejdspartner i projektet.

Mulige interessepartner kunne være:
• Økologisk råd
• Teknologisk Institut, Århus
• Anlægsproducenter
• Ventilations service partner


Links

Lokalplan for Nordhavnen
Lokalplan for Marmormolen

Projekt Nordhavn

Blogindlæg

Se alle
Sidste blogindlæg fra Nordhavn

Sidste blogindlæg fra Nordhavn

Nordhavn projektet er snart slut - hvad fandt vi egentlig ud af det?

Landstrøm kommer til nordhavn

Landstrøm kommer til nordhavn

De gode nyheder er kommet! Vi får endelig landstrøm til indre Nordhavn. 

Ville du betale mere for dit krydstogt?

Ville du betale mere for dit krydstogt?

Ville du betale mere for en tur på et krydstogt, hvis du vidste at skibet ville få landstrøm ved havnen og derfor forurenerede mindre?